Zarządzanie nieruchomościami
Aktualności

Zarządzanie nieruchomościami

Rynek nieruchomości w Polsce to potężny i silnie rozbudowany segment, ale także wyjątkowo wymagający i ulegający ciągłym zmianom. Budowa budynków to nie wszystko – po nim następuje proces eksploatacji, zaś właściwe zarządzanie nieruchomościami to konieczność, by inwestycję można było zaliczyć do udanych i opłacalnych. Tymczasem nie jest to wcale takie proste – wymaga obszernej wiedzy, podejmowania wielu decyzji i działań, wywiązywania się z obowiązków prawnych i ciągłego trzymania ręki na pulsie. Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania, które znacznie to wszystko ułatwiają.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami

Kwestie związane z zarządzaniem nieruchomościami częściowo normują przepisy prawa, a dokładnie Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899). Czytamy w niej, że zarządzanie nieruchomościami jest szeregiem decyzji i czynności, mających na celu racjonalne gospodarowanie obiektami nam podlegającymi. Jest to przede wszystkim bieżące administrowanie, prawidłowa eksploatacja i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, dbałość o utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym oraz zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej. Ponadto działania te obejmują kwestie nie tylko związane z teraźniejszością, ale także wybiegają w przyszłość – planowane są działania, które dotyczą kolejnych lat wykorzystywania oraz funkcjonowania zarządzanych budynków.

Ze względu na złożoność wszystkich działań podejmowanych w ramach zarządzania nieruchomościami, czynności te zwykle zleca się profesjonalnym firmom i osobom, które sprawują kompleksową pieczę nad konkretnymi obiektami. Mogą to być zarówno budynki mieszalne, takie jak prywatne domy jednorodzinne, wielorodzinne, kamienice, bloki, ale także wszelkie inne obiekty użyteczności prywatnej i publicznej – biurowce, hotele, hale oraz działki i grunty.

Zakres działań w ramach zarządzania nieruchomościami

Wspominaliśmy już, że zarządca kompleksowo prowadzi działania związane z zarządzaniem określonymi umową budynkami. Zakres tych czynności jest bardzo szeroki, natomiast do najważniejszych zadań zarządcy należy:

  • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji – powadzenie i archiwizowanie wszystkich dokumentów związanych z zarządzaniem budynków, w tym przede wszystkim dokumentację księgową i finansową, korespondencję, umowy, zdjęcia i inne materiały;
  • Bieżące administrowanie oraz dbałość o stan obiektów tak, by były one w pełni sprawne i bezpieczne – właściwe użytkowanie nieruchomościami, wymagane terminowe kontrole i przeglądy budynków, czystość, odśnieżanie dachu i terenu wokół obiektu, planowanie oraz nadzór nad pracami remontowymi, zarządzanie gospodarką energetyczną;
  • Obsługa najemców – organizacja spotkań, informowanie o istotnych kwestiach, prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników, kontrola terminowych opłat;
  • Reprezentowanie podmiotu na zewnątrz – kontakt z użytkownikami, rozwiązywanie wszelkich spraw i konfliktów, także tych na drodze sądowej, pełnomocnictwo w sprawach związanych z obowiązkami w poszczególnych urzędach, kontakt z zawieranie umów z usługodawcami.

Zakres ten jest znacznie szerszy, jednak wszelkie działania zależą chociażby od rodzaju nieruchomości, ich przeznaczenia i wykorzystania, jak również ilości obiektów, nad którymi zarządca sprawuje nadzór.

Nowoczesne oprogramowanie – skuteczna pomoc w zarządzaniu nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to niełatwe zadanie. Na szczęście istnieją narzędzia, którymi można się wesprzeć, by efektywniej zarządzać nieruchomościami – równie kompleksowo, jednak mając stałe wsparcie. I nie chodzi tu wcale o dodatkowego pracownika, a innowacyjny program do zarządzania nieruchomościami enova365. To rozwiązanie kompleksowe, automatyzujące poszczególne działania, prowadzone w ramach zarządzania obiektami. Dopracowany w każdym calu system informatyczny dostarcza szereg funkcjonalności, dzięki którym zarządzanie jest znacznie łatwiejsze, przebiega sprawniej i szybciej. Oprogramowanie umożliwia automatyzację części procesów, co przekłada się nie tylko na oszczędność czasu i minimalizację ryzyka wystąpienia błędów, ale także na optymalizację ponoszonych kosztów.

Zarządzanie nieruchomościami z enova365  to wszystkie dane i informacje w jednym miejscu – faktury, umowy, polisy, dokumentacja techniczna. Program umożliwia dopasowanie do potrzeb danego klienta oraz jest niezwykle elastyczny – w każdej chwili można go zmodyfikować, dodając bądź usuwając poszczególne funkcje. Ponadto integruje się on z innymi systemami IT, zaś aktualizacja danych odbywa się w czasie rzeczywistym i możliwa jest dowolnego miejsca.

Zarządzanie nieruchomościami to szereg ważnych zadań. Skorzystaj ze skutecznego wsparcia w postaci modułu „Nieruchomości” enova365 i w efektywny, komfortowy oraz  bezpieczny sposób wykonuj powierzone Ci zadania.