Dostosowanie enova365 do podatku cukrowego
Aktualizacje oprogramowania

Dostosowanie enova365 do podatku cukrowego

Obowiązująca od nowego roku opłata akcyzowa, potocznie zwana podatkiem cukrowym, nałożyła na podatników sporo obowiązków. Jest to bowiem opłata od środków spożywczych, posiadających w swoim składzie duże ilości cukru bądź innych substancji pobudzających- głownie napojów słodzonych czy wyrobów alkoholowych typu „małpka”. Dlatego koniecznym jest odpowiednie określenie oraz oznaczenie towarów, które podlegają opłacie a następnie właściwe ich rozliczanie.

Na wysokość obowiązującego podatku składają się dwie wartości- jedna stała wynosząca 50 gr za litr napoju zawierającego substancje słodzące w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju, druga zmienna wynosząca 5 gr za każdy gram cukru powyżej 100 ml oraz dodatkowo 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej. Opodatkowanie następuje w chwili wprowadzenia produktów do sprzedaży detalicznej, zaś opłatę uiszcza w terminie do 25 dni każdego miesiąca, się po uprzednim przesłaniu stosownej informacji na temat produktów do właściwego urzędu oraz obliczeniu wysokości opłaty. 

System Enova został przystosowany do nowych wytycznych- między innymi zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), natomiast po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne. Opłata wyliczona na pozycji dokumentu i w samym dokumencie pozostaje kwotą z walutą. Zmiana powoduje zaktualizowanie algorytmu wyliczania opłaty jednostkowej w konfiguracji podczas konwersji. Dokonana optymalizacja pozwala na swobodne i prawidłowe naliczanie oraz obsługę podatku cukrowego.