Aktualizacje oprogramowania

Slim VAT w systemie enova365

Zdecydowanie prostsze fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, możliwość zastosowania spójnych kursów walut do rozliczeń VAT i podatku dochodowego, wiele korzyści finansowych- to główne obszary zmian, dotyczące rozliczeń podatkowych. Przyjęły one nazwę Pakietu Slim VAT i obowiązują od 1 stycznia 2021 r., na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 2419).

Nowe przepisy działają na korzyść podatników- zwłaszcza przedsiębiorców, którzy prowadzą małe i średnie firmy oraz którzy osobiście dopełniają wszelkich obowiązków podatkowych. To również spore ułatwienie dla działów finansowo-kadrowych większych przedsiębiorstw. Mają bowiem na celu maksymalnie usprawnić oraz unowocześnić rozliczenia VAT.

System Enova został zoptymalizowany pod kątem wprowadzonych zmian ustawowych, dzięki czemu jest przystosowany do rozliczeń podatkowych w oparciu o nowe przepisy. Są to m. in.: rozliczenia faktur korygujących „in-minus” bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru przez nabywcę a jedynie posiadanie dokumentacji potwierdzającej dokonane uzgodnienia w tym zakresie; rozliczenia faktur korygujących „in-plus” na bieżąco, w okresie wystawiania faktury korygującej i w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży; wydłużenie terminu wywozu towarów przy zastosowaniu stawki 0% dla zaliczki eksportowej do 6 miesięcy; możliwość stosowania spójnych kursów walut do rozliczeń VAT i podatku dochodowego, według zasad właściwych dla podatku dochodowego; wydłużenie terminu odliczenia VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie do czterech miesięcy; możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych podczas refakturowania ich; zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 złotych i inne.

Wykorzystując system Enova można bez problemu stosować się do nowych wytycznych, bez obawy o ich prawidłowość. System Enova jest do nich przystosowany i obsłuży wszystkie zadania z obszaru rozliczeń podatkowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.