Opłata cukrowa – Podatek cukrowy
Aktualizacje oprogramowaniaAktualności

Opłata cukrowa – Podatek cukrowy

Od początku roku obowiązuje nowa opłata akcyzowa, potocznie zwana podatkiem cukrowym. Jej wprowadzenie ma wydźwięk prozdrowotny, jako mający za zadanie zniechęcić konsumentów do zakupu niezdrowych produktów a jednocześnie obniżyć spożycie cukru z pożytkiem dla naszego zdrowia. Jakie produkty objęte są opłatą, kto i w jaki sposób jest zobowiązany ją uiścić- o tym poniżej.

Opłata cukrowa- czym jest i kogo dotyczy

Podatek cukrowy to opłata od środków spożywczych, dotycząca produktów gotowych do spożycia- zarówno w postaci czystego cukru, jak i napojów czy syropów, które w swoim składzie posiadają cukier lub inne substancje słodzące, taurynę czy kofeinę. Z kolei od opodatkowania wyłączone są wyroby akcyzowe- w tym alkohole do 300 ml objętości, żywność przeznaczenia medycznego, preparaty niemowlęce, wyroby mleczne, suplementy diety, napoje izotoniczne a także niektóre napoje owocowo-warzywne. Jest to podatek akcyzowy, pośredni, wprowadzony ustawą z dnia 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1492), potocznie zwaną ustawą cukrową.

Podatek cukrowy dotyczy wszystkich podmiotów, które zajmują się sprzedażą bądź dystrybucją do punktów detalicznych produktów objętych ww. ustawą, a więc głównie producentów napojów słodzonych oraz producentów wyrobów alkoholowych pod postacią słynnych „małpek”, piwa smakowego czy popularnych zwłaszcza wśród osób młodych- napojów energetycznych.  Obowiązkowi temu podlegają również przedsiębiorcy, którzy zamawiają napoje ze składem objętym opłatą i jest to elementem zawartej umowy  pomiędzy producentem a wykonawcą.

enova 365 logo

Opłata cukrowa w enova365

Mimo tego, że podatek cukrowy obciąża w pierwszej kolejności przedsiębiorców i producentów, to poprzez konieczność zwiększenia przez nich cen na poszczególne produkty, takie jak soki, napoje gazowane, napoje energetyczne, piwo smakowe czy inne napoje alkoholowe do 300 ml objętości, podatek cukrowy w sposób pośredni dotyczy także kupującego, który zapłaci za te towary dużo więcej.

Zasady obliczania i poboru podatku

Wysokość podatku to suma dwóch wartości- stałej, wynoszącej 50 gr za litr napoju zawierającego cukier lub inne substancje słodzące w ilości równiej lub mniejszej od 5g w 100 ml napoju oraz zmiennej, wynoszącej 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram na 100 ml a także dodatkowe 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej, takiej jak tauryna czy kofeina. Podatek cukrowy może więc wynieść maksymalnie 1,20 zł, w przeliczeniu na 1 litr danego napoju.

Produkty te stają się opodatkowane w chwili wprowadzenia ich do sprzedaży detalicznej, zaś należna opłata uiszczana powinna być w sposób następujący- podatnik składał będzie właściwemu organowi, elektroniczna informację dotyczącą swoich produktów, według określonego wzoru i opatrzoną podpisem kwalifikowalnym oraz na jej podstawie będzie obliczał i wpłacał na rachunek właściwego organu opłatę. Z obowiązkiem tym musi zmieścić się w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po tym, którego dotyczyła informacja.

Za nieterminowość lub brak dopełnienia obowiązku podatkowego można zostać ukaranym opłatą sankcyjną, w wysokości dodatkowych 50% należnej kwoty. 

Obowiązek podatkowy a system finansowo – sprzedażowy

Wszystkie jednostki, które zobowiązane są do zapłaty nowego podatku, muszą więc w odpowiedni sposób podejść do nowych wytycznych a mianowicie określić towary, które podlegają opłacie oraz wprowadzić odpowiedni system oznaczeń, umożliwiający ich identyfikację. System Enova również został przystosowany do nowych wytycznych, dzięki czemu możliwa jest zgodna z przepisami praca przy użyciu zsynchronizowanego programu.