Aktualizacje oprogramowania

Deklaracja CIT w systemie enova365

Już nie tylko wspólnicy, ale także same spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne są podatnikami CIT. Od nowego roku bowiem obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi na spółkę nakładany jest podatek dochodowy, zaś jej wspólnicy płacą podatek dochodowy od wypłaty zysku, a więc podlegają podwójnemu opodatkowaniu.

Dochód spółki opodatkowany jest według stawki podstawowej, wynoszącej 19% lub stawki preferencyjnej, wynoszącej 9%, w przypadku tzw. małych podatników. Komplementariusz ma możliwość obniżenia podatku od udziału w zysku spółki komandytowej o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę, proporcjonalnie do udziału w zysku komplementariusza. Z kolei po spełnieniu pewnych warunków, zwolnieniu z opodatkowania CIT podlegać może 50% przychodów komandytariusza z udziału w spółce komandytowej (nie więcej jednak, jak 60 000 zł rocznie). 

Każda nowelizacja przepisów wymaga zarówno dostosowania merytorycznego, jak i technicznego. System Enova jest przystosowany do nowych wytycznych, dotyczących podatku dochodowego. Działania realizowane są w standardowym mechanizmie CIT-8, na liście na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8, dzięki czemu całość jest nadal przejrzysta i łatwa w obsłudze a co najważniejsze- możliwa do realizacji zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2021 r. zasadami.